0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

Politica de confidentialitate a SC Emporium SRL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către EMPORIUM SRL (GDPR)- 23 Mai 2018

14.1 Cine suntem?


Emporium SRL cu sediul social în str. Berzei, nr. 9, corp A, parter, sector 1, București, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului București J40/1430/1996, CUI RO8169634 ( în continuare „Emporium” ) este unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme de securitate din România, promovând produse ce reflectă tehnologia de ultimă oră în domeniul securității.
Astfel, în dorința și misiunea noastră de a fi cei mai buni, avem mare considerație față de responsabilitatea care ne revine cu privire la prelucrarea legală a datelor personale pe care ni le furnizați prin intermediul diverselor modalități de colaborare sau de accesare a produselor noastre.
Politica de confidențialitate de prelucrare a datelor cu caracter personal are în vedere mai multe categorii de persoane vizate, în funcție de sprecificul interacțiunii pe care o avem cu dvs. Conform normelor de aplicare GDPR, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm, și protejam datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați serviciile noastre, precum și site-ul nostru web www.shopitec.ro .

14.2 Date personale prelucrate


Datele personale pe care le colectăm sunt diferite în funcție de natura relației pe care o aveți cu societatea noastră. Astfel, vom colecta date de la clienți sau potențialii clienți si de la furnizori, după cum urmează: Datele de la clienți/potențiali clienți sau de la reprezentanții acestora: nume, prenume, serie și număr CI, semnătura, adresa e-mail, telefon. Date de la furnizori: nume, prenume, serie și nr. CI, semnătura, adresa e-mail, telefon. Atunci când sunteți prezenți la sediul nostru, colectăm și înregistrări video și/sau voce cu dvs., prin intermediul sistemului nostru de supraveghere video instalat în scop de acces, pază și protecție a imobilului.

14.3 Ce date colectăm pe site


Prin intermediul site-ului nostru www.shopitec.ro sunt colectate o serie de date personale, în baza funcționalității lui cât și a specificului secțiunii pe care o accesați. Astfel, putem ajunge în posesia următoarelor date ale clienților noștri, potențialilor clienți - care pot fi atât persoane juridice (prin reprezentanții lor) dar și persoane fizice autorizate, sau ale candidaților pentru posturile noastre:
a) dacă ne contactați prin intermediul site-ului pot fi reținute date precum: nume, prenume și adresa de e-mail;
b) dacă doriți să vă creați cont și să vă înregistrați pentru a vedea produsele noastre, pot fi reținute date precum: nume, prenume, cod autorizație IGP, adresa, telefon, e-mail;
c) dacă aplicați pentru posturi disponibile în cadrul companiei, la secțiunea Cariere, pot fi reținute datele dvs. de contact (precum nume, prenume, adresa, număr telefon, ) data de naștere, date despre nivelul de educație și pregătire, motivațiile candidaților etc.

Totodată, prin navigarea pe site-ul nostru se pot reține o serie de date tehnice privind utilizatorul/”user”-ul sș dispozitivul de pe care este accesat site-ul nostru, care pot duce la identificarea dvs. într-o anumită măsură. Vorbim de astfel de date: navigator/”browser” folosit pentru navigare, data și ora de navigare, pagina accesată, adresa IP a dvs. Aceste date pot fi colectate de noi, dar și de furnizorul de servicii de internet și de mail.

Site-ul nostru foloseste la acest moment un singur tip de cookies, a cărui funcționalitate o gasiti descrisă în continuare:
Cookie SESSIONID, cu scop/funcție de a păstra starea utilizatorilor între accesările de pagini, având termen de expirare (valoare implicită) 1440s. Expiră la momentul la care utilizatorul părăsește site-ul.
Ținem să precizăm că datele tehnice ce sunt colectate strict din navigarea dvs. pe pagina noastră (browser folosit, IP etc.) nu sunt în niciun fel sau scop prelucrate la acest moment de către noi.

14.4. Sursa datelor


Datele personale pe care le procesăm au fost obținute direct de la dvs., ori de câte ori ați fost interesat de serviciile noastre. De cele mai multe ori aceste date au fost furnizate în vederea încheierii contractelor cu noi, sau au fost menționate la momentul înregistrării dvs. pe site-ul nostru. Totodată, datele dvs. au mai provenit și din surse accesibile publicului respectiv, site-ul Poliției Române, secțiunea privind societățile avizate să instaleze sisteme de securitate.

14.5. Scopul prelucrării


Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dvs. sunt următoarele:
 • Prestarea de servicii către dvs.și comunicarea pe marginea acestora;
 • Dezvoltarea și managementul serviciilor noastre;
 • Activități de marketing, precum trimiterea a diverse notificări și informații cu privire la produsele comercializate, liste de prețuri actualizate, invitații seminare și workshop-uri de instruire, promoții și oferte prin e-mail, newsletters, sms, apel telefonic, diverse forme de publicitate online personalizată etc;
 • Conformarea la obligațiile noastre prevăzute de lege;
 • Gestiunea financiară a societății noastre;
 • Supravegherea spațiilor noastre de biroruri.
Scopurile de mai sus sunt valabile în cazul clienților noștri, a potențialilor clienți și a furnizorilor noștri.
Totodată, în cazul posibililor candidați, scopul prelucrării este de a ține legătura cu aceștia și a evalua candidatura lor și conformitatea lor cu cerințele postului.

14.6 Temei legal


Datele dvs. personale sunt prelucrate de către Emporium, în baza următoarelor prevederi legale:
a) Executarea sau încheierea contractului cu dvs.
Prelucrăm datele personale ale dvs. în vederea semnării unui contract cu dvs., sau pentru a putea executa un contract deja încheiat, prin care va punem la dispoziție serviciile și produsele noastre. b) Interesele legitime
Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., o facem pentru îndeplinirea adecvată a activității noastre, pentru a putea îmbunătăți serviciile noastre în general și pentru a ne conforma anumitor prevederi legale. Încercăm să evaluăm interesele noastre comerciale legitime pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs.
c) Îndeplinirea unor obligații legale
Orice societate de pe teritoriul României trebuie să aibă în vedere conformarea la obligații precum cele referitoare la arhivare, securitate, ținerea evidențelor etc., obligații pe care legislația în vigoare ni le impune. d) Consimțământul - poate fi retras în orice moment veți considera de cuviință.


14.7 Drepturile dvs.


În cele de mai jos, se regăsesc drepturile dvs. prevăzute de legile aplicabile în cazul datelor personale prelucrate de Emporium. Astfel, puteți exercita oricare dintre următoarele:
Dreptul de acces la date - aveți drept de acces oricând la datele dvs. prelucrate de noi, având posibilitatea de a obține informaţii cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date. În acest sens puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.
Dreptul la rectificarea datelor – atunci când datele dvs. prelucrate de noi sunt inexacte, aveți dreptul acestea să fie rectificate corespunzător.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - atunci când nu mai doriți ca datele dvs. să fie prelucrate de noi, aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea acestor date.
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - aveți dreptul de solicita și obține restricționarea prelucrării datelor dvs. aflate în prelucrarea noastră, oricând apare o situație care să impună o astfel de măsură în conformitate cu prevederile legale. Cu titlu de exemplu, restricționarea prelucrării datelor dvs. de către noi, poate avea loc cand este contestat dreptul nostru de a prelucra aceste date, fiind depuse plângeri la autorități în acest sens.
Dreptul la portabilitatea datelor – atunci când doriți să transferați, parțial sau integral, către un alt operator datele dvs. prelucrate de noi.
Dreptul de a va opune la prelucrarea datelor - atunci când apreciați că prelucrarea nu are loc conform cerințelor dvs. sau în conformitatea prevederilor legale aplicabile prelucrării.
Dreptul la retragerea consimțământului – atunci când prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului dvs. prealabil, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând. Această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dvs. pe care am realizat-o anterior momentului retragerii.

Alte drepturi garantate de dispozițiile legale în domeniu sunt:
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • dreptul de a vă adresa justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați într-unul din următoarele moduri:
 • Prin scrisoare cu confirmare de primire la una dintre următoarele adrese: sediu social – str. Berzei, nr. 9, corp A, parter, sector 1, Bucuresti, sau prin
 • E-mail: marketing @ shopitec . ro

14.8 Perioada de păstrare


Durata prelucrării datelor cu caracter personal este specifică fiecărui tip de prelucrare, având în vedere în special, îndeplinirea unor obligații legale aplicabile documentelor în care se regăsesc acestea (fiscale, arhivare etc.). Astfel, termenul mediu de stocare al datelor poate fi de 12 ani, putând fi extins în funcție de necesitățile societății de la acel moment sau în măsura în care devin aplicabile prin lege alte termene, sau în cazul în care apreciem că păstrarea lor este necesară în vederea apărării sau exercitării unor drepturi legale în justitie. În scopul limitării acestei prelucrări, Emporium va efectua periodic o revizuire a acestora, pentru a reduce astfel perioada de stocare atunci când este posibil. Menționăm că în cazul înregistrărilor cu conținut video/voce, termenul de stocare al acestora este de 30 de zile.

14.9 Divulgare date


Ținem să precizăm că de regulă nu divulăam datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țara (inclusiv România). Însă, în anumite cazuri, există posibilitatea ca datele dvs. să fie divulgate către alte persoane fizice sau juridice, după cum urmează:
 • Autorități publice din orice domeniu, la cererea acestora, în acord cu legislația aplicabilă. De exemplu, în situația unui control, inițiat de autoritățile statului, documentele societății, în care se vor regăsi și datele dvs. personale, pot fi solicitate de către acestea.
 • Persoanelor fizice sau juridice care actionează ca persoane împuternicite pentru noi, în diverse domenii, și care prestează diverse servicii (de exemplu, servicii de plată, servicii de contabilitate etc.) care se obligă să respecte legislația care vă protejează drepturile.
 • Instanțelor de judecată atunci când este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.


14.10 Securitate


Pentru a asigura securitatea datelor dvs. am implementat o serie de măsuri tehnice și organizatorice pentru a împiedica atât accesul neautorizat, cât și modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le prelucrăm. Totodată, am redus la minim datele pe care le prelucrăm și implementăm politici de securitate și confidențialitate ale acestora. Pe lângă acestea, sistemele noastre beneficiază constant de protecție virtuală și de un acces controlat și securizat, iar serverele pe care sunt stocate datele dvs. prelucrate de noi se află în România, fiind servere interne ale societății noastre și sunt localizate chiar în interiorul sediului central din București. Site-ul nostru poate avea legături care să vă îndrume către alte site-uri web, însă Emporium nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate sau de conținutul acestora.


14.11 Link-uri către alte site-uri


Site-ul www.shopitec.ro poate conține link-uri către pagini web aparținând altor entități. Emporium SRL nu deține controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizează și nu poate fi ținută răspunzătoare de modul de prelucrare al datelor dvs. efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

14.12 Modificări


Este posibil ca această politică de confidențialitate să fie ulterior modificată. Într-o astfel de situație, vă vom informa în avans și documentul se va regăsi publicat pe site-ul nostru. Prezenta Politică de Confidențialitate este aplicabilă începând cu data de 23 mai 2018 și a fost elaborată în conformitate cu cerințele și prevederile din Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Acestă Politică de Confidențialitate înlocuiește varianta anterioară de Declarație de confidențialitate din data de 1.05.2004.