0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.shopitec.ro

1. Definitii

EMPORIUM sau FURNIZOR este denumirea societatii SC EMPORIUM SRL, cu sediul social in str. Berzei, nr. 9, corp A, parter, sector 1, Bucuresti, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului Bucuresti J40/1430/1996, CUI RO8169634.

CLIENT - Persoana fizica sau juridica ce are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre Emporium si acesta si care poate presupune crearea si utilizarea unui CONT.

CONT - ansamblul format in principal dintr-un nume, o adresa de e-mail, o parola, precum si alte date de identificare, ce permit unui singur CLIENT accesul la informatiile si produsele oferite pe SITE.

PRECOMANDA si COMANDA - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si CLIENT prin care CLIENTUL transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona bunuri sau servicii de pe www.shopitec.ro.

DOCUMENT – prezentul document numit Termeni si Conditii

CONSULTANT – este persoana care reprezinta Emporium in procesul de vanzare a produselor de pe site si raspunde pentru analiza precomenzilor clientilor si finalizarea lor prin contactarea telefonica a clientului, transmiterea starii comenzii si vegheaza la buna indeplinire a tuturor pasilor din proces.

CONTRACT la distanta - conform definitiei cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

NEWSLETTER - mijlocul de informare, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre Emporium intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Emporium cu referire la informatiile continute de acesta.

TRANZACTIE - incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs de catre Emporium catre client, prin transfer bancar sau prin plata ramburs la momentul livrarii.

COMUNICARE - accesarea site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Emporium se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil clientului, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea Emporium in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

 

2. Newslettere si alerte

In momentul in care, clientul isi creeaza un Cont pe Site, acceptand Termenii si Conditiile, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea Emporium.

Datele preluate de la client in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre Emporium in limitele Politicii de confidentialitate.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre client se poate face in orice moment: folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite; prin contactarea Emporium la datele de mai sus, conform cu informatiile de contactare si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru document si se aplica doar ulterior transmiterii intentiei de renuntare.

Emporium isi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din partea Emporium sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

3. Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Emporium prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitme. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin crearea contului, fiecare client si-a exprimat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca Emporium sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Emporium nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

 

3.1. Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal: informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, in mod particular prin referire la un numar de identificare intern, numele si prenumele acesteia, telefonul fix sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de livrare a produselor achizitionate, adresa de e-mail si locul de munca. Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti (curierat) prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

 • Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
 • Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale
 • Scopul bine determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate
 • Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele Emporium SRL, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative
 • Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate
 • Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall monitorizat de Emporium SRL, de solutii antivirus actualizat permanent si de criptarea comunicatiilor prin folosirea certificatelor SSL.

3.2. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, Emporium SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.

Emporium SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.shopitect.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

3.3. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date - aveti drept de acces oricand la datele dvs. prelucrate de noi, avand posibilitatea de a obtine informaţii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date. In acest sens puteti solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem in legatura cu dvs. 
 • Dreptul la rectificarea datelor – atunci cand datele dvs. prelucrate de noi sunt inexacte, aveti dreptul sa acestea sa fie rectificate corespunzator. 
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - atunci cand nu mai doriti ca datele dvs. sa fie prelucrate de noi, aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea acestor date. 
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor - aveti dreptul de solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor dvs. aflate in prelucrarea noastra, oricand apare o situatie care sa impuna o astfel de masura in conformitate cu prevederile legale. Cu titlu de exemplu, restrictionarea prelucrarii datelor dvs. de catre noi, poate avea loc cand este contestat dreptul nostru de a prelucra aceste date, fiind depuse plangeri la autoritati in acest sens. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor – atunci cand doriti sa transferati, partial sau integral, catre un alt operator datele dvs. prelucrate de noi. 
 • Dreptul de a va opune la prelucrarea datelor - atunci cand apreciati ca prelucrarea nu are loc conform cerintelor dvs. sau in conformitate prevederilor legale aplicabile prelucrarii. 
 • Dreptul la retragerea consimtamantului – atunci cand prelucram datele dvs in baza consimtamantului dvs. prealabil, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand. Aceasta retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dvs. pe care am realizat-o anterior momentului retragerii. 


Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in domeniu sunt: 

 • • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri; 
 • • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere; 
 • • dreptul de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege. 


Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi, va rugam ne contactati intr-unul din urmatoarele moduri: 

 • Prin scrisoare cu confirmare de primire la una dintre urmatoarele adrese: sediu social – str. Berzei, nr. 9, corp A, parter, sector 1, Bucuresti, sau prin 
 • E-mail: office@shopitec.ro

3.4. Scopul colectarii datelor

Emporium SRL prelucreaza datele cu caracter personal (ale persoanelor care se inregistreaza, beneficiarilor si/sau altor persoane care au legatura sau iau contact cu Emporium SRL) care ii sunt furnizate prin navigarea pe site-urile Emporium, in vederea promovarii si comercializarii produselor sale. Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, locul de munca sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre Emporium SRL atat in scopuri de promovare a produselor prin reclame, politici de marketing si publicitate, precum si in scopul intocmirii documentelor fiscale obligatorii si celor legate de expeditia bunurilor, pentru desfasurarea activitatii comerciale cu acestia, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Emporium SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

Emporium poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizate de catre browser-ul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Emporiumpentru a imbunatati serviciile oferite clientilor sau utilizatorilor sai, sau cu scop statistic.

3.5. Securitatea datelor cu caracter personal

Emporium SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Emporium SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate angajatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Emporium nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa printr-un email la office@shopitec.ro sau prin telefon la numarul 021.315.73.63.

 

4. Politica de vanzare online

4.1. Accesul la serviciu

Accesul la site este permis oricarei persoane. Prin plasarea unei comenzi pe site, sunteti de acord cu termenii si conditiile de comercializare. Pentru a putea beneficia de serviciile comerciale oferite de Emporium prin intermediul acestui site nu este obligatoriu sa va creati un cont pe site, dar este recomandat.
Daca doriti crearea unui cont pe site, o puteti face din pagina CONTUL MEU. Prin crearea contului, va trebui sa acceptati prevederile acestui document.
Emporium isi rezerva dreptul de a limita accesul clientului la serviciu si campanii de marketing in cazul in care considera ca, in baza comportamentului avut de catre client (ex. plasarea si refuzarea a mai mult de doua comenzi in sistemul de plata la livrare, plasarea de comenzi care ulterior sunt anulate sau modificate, folosirea unui limbaj tendentios, incalcarea dreptului de proprietate intelectuala etc) , accesul si existenta contului clientului ar putea prejudicia in vreun fel Emporium. Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea clientului in acest sens.

 Fiecare client poate avea un singur cont. Este interzisa partajarea unui cont intre mai multi clienti. In situatia in care se descopera accese partajate de mai multi clienti, Emporium isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul clientului la continut sau serviciu. Daca exista comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

Emporium poate refuza o comanda in urma unei notificari prealabile adresate clientului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:

 • esuarea / invalidarea tranzactiei online;
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre client;
 • activitatea clientului poate produce daune site-ului www.shopitec.ro apartinand societatii Emporium SRL si /sau partenerilor sai;
 • clientul foloseste serviciul intr-un mod neconform uzantelor normale si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Emporiumori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte;
 • livrari consecutive esuate din culpa clientului;
 • diferite motive justificate (de ex.: plasarea si renuntarea nejustificata la mai mult de trei comenzi intr-un interval de 30 zile).

4.2.Produse

Emporium poate publica pe site informatii despre produse, servicii si/sau promotii practicate intr-o anumita perioada si in limita stocului disponibil. Emporium poate limita capacitatea de achizionare a unor produse disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti, pe motive intemeiate.

Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in RON si includ TVA.
Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv in RON folosind informatiile furnizate de catre client in formularul destinat. Emporium nu raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate de client pentru factura.
Facturile se emit astfel: pentru platile efectuate anterior primirii produselor se emite factura proforma iar pentru platile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura fiscala. Pentru corectii (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise si inregistrate automat si incluse in raportarile fiscale. Nu se accepta corectii / modificari ale facturilor emise decat in limitele precizate.
Plata produselor achizitionate prin intermediul serviciului se poate face prin transfer bancar sau prin plata la livrarea prin curier (plata ramburs).

La plata prin transfer bancar, aceasta se va face in contul bancar indicat in emailul de confirmare a comenzii trimis de serviciu, mentionand in detaliile de plata numarul comenzii (a facturii proforma).
Pentru a urgenta procesul de livrare a produselor comandate va recomandam sa ne trimiteti confirmarea platii deindata ce ati efectuat plata, aceasta usurind identificare platilor.

Emporium poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment pana la plasarea comenzii, fara a datora daune sau alte penalitati catre nici un potential client.

In imaginile produselor, Emporium isi rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse in costurile produselor respective si implicit nu vor fi livrate la achizitia produselor. In acest caz, se precizeaza expres in descrierea produselor ce bun este de vanzare.


In cazul putin probabil in care Emporium nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica prin e-mail clientul, oferindu-i una dintre alternative:

 • anularea comenzii sau scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat sau
 • alegerea unui alt produs echivalent cu diferenta de pret sau
 • restituirea catre Client a contravalorii produsului ce nu mai poate fi livrat

4.3. Comanda online

Clientul poate efectua precomenzi de produse comercializate, exclusiv pe site, prin selectarea produselor ca si model, a cantitatii dorite si prin stabilirea modalitatii de plata.

Pretul afisat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm.  Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare sunt corecte, complete si adevarate la momentul confirmarii comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda emisa.

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre Emporium atunci cand acesta trimite catre client confirmarea comenzii, concomitent cu aparitia acesteia in istoricul de comenzi a clientului, urmat de receptia tuturor produselor (dpdv cantitativ si calitativ) din acea comanda (direct sau prin subcontractori). Mai mult, inainte de a confirma comanda Clientului si inainte de a expedia produsele, Emporium are dreptul sa contacteze clientul, prin orice mijloc disponibil telefonic sau e-mail pentru a obtine confirmarea personala de catre client a datelor sale de identificare si livrare. Clientii accepta ca Emporium nu poate fi fortat sa confirme/livreze produse catre persoane care nu au confirmat datele de livrare si identificare.

Emporium va denunta unilateral si va anula automat comanda efectuata de catre client, chiar si fara notificare prealabila adresata clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 • daca datele furnizate de catre client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • daca activitatea clientului pe site poate produce daune de orice natura de partea Emporium si/sau partenerilor acestuia;
 • daca exista mai mult de doua livrari consecutive, esuate;
 • daca plata facturii proforme nu s-a realizat in termen de maximum 24 ore respectiv incasarea platii a depasit 3 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in situatia in care Clientul opteaza pentru plata prin transfer bancar
 • pentru alte motive obiective.

In cazul in care clientul renunta la o comanda cu plata efectuata in avans, prin transfer bancar confirmat, suma aceasta va fi rambursata de catre Emporium in maxim 14 zile de la data la care Emporium a luat la cunostinta de acest fapt sau poate fi considerata plata in avans pentru o noua comanda, la solicitarea clientului.

O precomanda plasata poate fi modificata impreuna cu consultantul Emporium, telefonic, urmand ca dupa finalizarea de comun acord a comenzii, clientul sa fie informat printr-un email de confirmare a comenzii asupra detaliilor acesteia. Dupa primirea acestei confirmari, clientul poate anula aceasta comanda trimitand un e-mail pe adresa office@emporium.ro mentionand clar solicitarea de anulare a comenzii si a numarului acesteia.  sau poate fi indrumat telefonic cu privire la pasii de urmat. In cazul in care un client solicita modificarea datelor personale, toate comenzile in derulare existente la acel moment isi pastreaza datele definite/acceptate de catre client inainte de momentul modificarii, luandu-se in considerare pentru livrare si contact noile date modificate corespunzator.

4.4.Comanda telefonica

Clientul nu poate efectua comenzi telefonice fara a genera o procomanda de pe site. Clientul, de comun acord cu agentul de vanzari Emporium poate solicita modificarea comenzii la telefon.

 

4.5. Contract si finalizare

Emporium va emite si transmite catre client toate documentele necesare care sa ateste achizitionarea produselor de catre client conform legislatiei in vigoare.

Emporium va facilita informarea clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicata de acesta.

Factura emisa va cuprinde toate mentiunile obligatorii in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare.

Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre client a coletului de catre curier (AWB semnat si decontat) din partea Emporium, devine contract onorat.

Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul document.

 

In cazul in care exista diferente intre lista cu produse livrate si continutul coletului, Clientul are obligatia de a notifica Emporium si curierul (daca constatarea s-a facut in prezenta acestuia) in maximum 24 de ore de la receptia coletului telefonic sau prin e-mail catre adresa vanzari@videodirect.ro cu detaliile aferente (foto, explicatii etc).

 

5. Transport

Livrarea catre client a produselor achizitionate de la Emporium este efectuata numai prin intermediul sistemului de curierat rapid, ex clusiv pe teritoriul Romaniei.
Serviciul de curierat rapid Standard, ofera livrarea expeditiei intr-un termen mediu de 24-48 de ore din momentul preluarii de la Emporium. Acest termen poate varia in functie de greutate, dimensiuni si destinatie. Pentru comenzile finalizate pana la ora 14 predarea coletului se va face curierului in acea zi, celelalte se vor preda in urmatoarea zi lucratoare.
In cazul in care clientul finalizeaza o comanda in valoare mai mare de 500 lei, Emporium ofera transportul gratuit pentru acea comanda, pe teritoriul României. Altfel, costul transportului prin curier este de 20 lei (inclusiv TVA) pentru fiecare comanda sau asa cum va fi specificat in pagina de finalizare a comenzii clientului..

 

6. Calitate si garantii

Emporium respecta prevederile de garantie conform legislatiei romanesti in vigoare.

Garantia se aplica conditiilor normale de utilizare si este valabila numai pentru produsele achizitionate si platite de Client de la Emporium. Produsele beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2016, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vanzarea de bunuri de consum si garantiile conexe sau daca in prezentarea produsului este precizat un termen extins de garantie se aplica termenul mai lung. Raspunderea Emporium, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Garantia presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care clientul notifica comerciantul in scris in termenul legal;

Informatii cu privire la termenii si conditiile de garantie Emporium se pot pune la dispozitia Clientilor la cerere sau pot fi consultate in cadrul acestui document.

 

7. Renuntarea la contract si returnarea produselor

Clientul Emporium poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract si este indreptatit sa primeasca intreaga contravaloare platita pentru produse, in urmatoarele situatii:

Produsele comandate online ce se vor ridica de catre client de la unul din punctele de lucru nu beneficiaza de retur acesta avand posibilitatea de a le verifica si de a le testa functionalitatea la ridicarea lor.

Inainte de expirarea perioadei de retragere, clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile calendaristice incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de client.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire si/sau interventii neautorizate etc.

Emporium/Furnizorul va rambursa contravaloarea produsului in maximum 14 zile calendaristice de la data informarii furnizorului de catre consumator asupra deciziei sale de retragere din contract si acceptarea returului, intr-un cont bancar. Furnizorul va face rambursarea contravalorii produsului numai dupa primirea produsului vandut si verificarea acestuia. Pentru a beneficia de returul produselor conform Ordonantei de Urgenta 34/2014, trebuie solicitat formularul de retur, cel tarziu in a 14-a zi calendaristica de la data ridicarii/primirii produsului. Formularele completate dupa aceasta perioada nu sunt luate in considerare. De asemenea produsul trebuie sa intre in posesia noastra cel tarziu in a 14-a zi calendaristica de la data receptionarii lui.

Returul produselor se poate face prin curier cu livrare la adresa sediului furnizorului sau venind direct la sediul furnizorului din Bucuresti, dar nu inainte de a completa formularul de retur si a primi acceptul din partea noastra. In cazul in care au fost achizitionate mai multe produse de acelasi fel, nu se poate returna decat un singur produs desigilat, restul cantitatii este acceptata doar daca produsele sunt sigilate.

In momentul expedierii sau predarii la sediul Furnizorului, coletul sa contina urmatoarele documente:

 • Copie dupa factura
 • Formularul de retur.
 • Pentru coletele trimise prin curier trebuie sa completati pe scrisoarea de transport (AWB) mentiunea RETUR

 

In eventualitatea in care produsul achizitionat este nefunctional sau prezinta vicii de fabricatie iar acestea sunt confirmate de unitatea noastra de service, produsul va fi inlocuit cu un produs functional, cu conditia notificarii in scris a S.C. Emporium SRL sau prezentarea la sediul societatii cu produsul respectiv in termen de 48 de ore de la primirea produsului de catre dumneavoastra.

In cazurile in care produsele returnate prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, ne rezervam dreptul de a stabili daca returul va fi acceptat, situatie in care ne rezervam dreptul de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse.

De asemenea, ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in situatia unor abuzuri (returnari repetate).

Va rugam verificati integritatea fizica a coletelor in momentul in care le primiti de la curier in prezenta curierului si sa cereti intocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor daca coletele prezinta urme de deteriorare. Orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.

 

8. Frauda

Emporium nu solicita clientilor sau utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

Emporium declina orice responsabilitate, in situatia in care un client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele Emporium.

Clientul va informa Emporium asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Emporium nu promoveaza SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Urmatoarele scopuri vor fi considerate tentativa de fraudare a site-ului/continutului Emporium de aceea Emporium isi rezerva dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
 • de a altera sau de a modifica continutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre Emporium catre client.
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul.
 • de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara continutul expediat prin orice mijloc de catre Emporium catre client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

 

9. Limitare de responsabilitate

Emporium nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui client care utilizeaza site-ul sau continutul acestuia altfel decat in limita articolelor ce constituenti ai "Termeni si Conditii".

Emporium nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

 • serviciul va fi potrivit cerintelor clientului
 • serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel
 • produsele obtinute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor clientului

 

10. Forta majora si cazul fortuit

Exceptand cazurile in care nu s-a prevazut in mod expres altfel, nici una dintre partile unui contract incheiat care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea evenimentului de forta majora si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

Exceptional (fara vina Emporium) si din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului) este posibil ca livrarea produselor sa nu poata fi realizata.

 

11. Litigii

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. a site-urilor si/sau al oricarui continut trimis de catre Emporium clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel putin cu prevederile aferente "Termeni si conditii".

Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre client si Emporium se va rezolva pe cale amiabila.

Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre client si Emporium sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul Emporium, in conformitate cu legile române in vigoare.

 

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia româna.

 

12. INFORMATII PRIVIND DEEE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot prezenta efecte nocive asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 –privind protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, CLIENTII au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE;

Colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua in mod gratuit:

 • prin serviciul public de colectare a DEEE
 • prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE care actioneaza în baza unui contract cu producatorii. Puteti accesa lista punctelor de colectare folosind urmatorul link http://www.rorec.ro/reteaua-nationala-de-colectare/

Clientul poate opta pentru predarea DEEE la sediile Emporium in regim de schimb ”unu la unu”, atita timp cit produsul achizitionat online este de tip echivalent si indeplineste aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat. Acesta se va realiza prin intocmirea unui PV predare primire DEEE si este urmare a faptului ca Emporium este inregistrat in registrul producatorilor de EEE cu nr.RO-EEE-0651-2022-08-16 si poate oferi aceasta facilitate.

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate si ca acestea au fost introduse pe piata dupa data de 31.12.2006 reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce si cu bara neagra in partea de jos. Pictograma descrisa indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

TAXA DE TIMBRU VERDE – este calculata conform normativelor stipulate in OUG5/2015 si este suportata integral de catre Emporium.

Emporium SRL este  înregistrat la ANPM cf HG 1037/ 2010 – privind deșeurile de echipamente electrice și electronice sub nr EEE:-RO-2013-06-EEE-0651–III, precum și în Registrul Producătorilor de baterii şi acumulatori sub nr: RO-2009-08-B&A–0021
Conform DEEE - categoria 5.2, costul colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului este de 1,7 RON + TVA/buc pentru toate categoriile de produse comercializate.

 

13. Dispozitii finale

Emporium isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia precum si orice continut fara notificare prealabila a clientului.

In limita prevederilor Termeni si Conditii Emporium nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.

Emporium isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

14. Contact si alte informatii

In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu Emporium, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 021.315.73.63, de Luni pana Vineri, program 08:30-16:30 sau prin e-mail la office@shopitec.ro

Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari ori informatii despre sau referitoare la site sau consultantii desemnati, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea SC Emporium SRL.